CENNÍK SLUŽIEB

 

Provízia za predaj nehnuteľnosti – 2 - 6 % z ceny nehnuteľnosti, prípadne individuálne po dohode s vlastníkom nehnuteľnosti.

V provízii je zahrnuté:

● spracovanie ponuky nehnuteľnosti, opis a fotografie nehnuteľnosti,

● inzercia na domovskej stránke www.ajkreality.sk, na platených realitných serveroch www.topreality.sk, www.nehnutelnosti.sk, a ďalšie (bazar.sk, byty.sk a pod.)

● inzercia v regionálnej tlači a na vývesných tabuliach,

● uskutočňovanie obhliadok nehnuteľností,

● vypracovanie kúpnych a iných zmlúv, návrhov na vklad do katastra,

● vybavenie úkonov na príslužnom katastrálnom odbore,

● zabezpečenie hypotekárneho úveru a komunikácia s bankami,

● organizovanie bezpečného prevodu finančných prostriedkov a prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,

● súčinnosť pri prepise energií (elektrika, plyn, voda, správcovská spoločnosť) po predaji nehnuteľnosti.

 

Provízia za prenájom nehnuteľnosti – spravidla vo výške mesačného nájmu, min. 150,- EUR

V provízii je zahrnuté:

● spracovanie ponuky nehnuteľnosti, opis a fotografie nehnuteľnosti,

● inzercia na domovskej stránke www.ajkreality.sk, na platených realitných serveroch www.topreality.sk, www.nehnutelnosti.sk, a ďalšie (bazar.sk, byty.sk a pod.)

● uskutočňovanie obhliadok nehnuteľností,

● vypracovanie nájomnej zmluvy,

● súčinnosť pri odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti.

 

Znalecký posudok:

● byty od 100,- EUR do 120,- EUR

● rodinné domy, chaty, chalupy od 170,- EUR do 230,- EUR

(ceny sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od veľkosti, členitosti

stavby, dostupnosti projektovej dokumentácie, a pod.)

 

Realitný servis (Servis pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti):

● 1 % z kúpnej ceny nehnuteľnosti, min. 300 EUR - V cene je vypracovanie zmluvnej dokumentácie k prevodu nehnuteľnosti (kúpna, zámenná, darovacia zmluva a pod., návrhy na vklad do katastra nehnuteľností), zabezpečenie a zorganizovanie bezpečného prevodu finančných prostriedkov, vybavenie úkonov na príslušnom katastrálnom odbore. Po dohode je možné zastupovanie pri prevode odberu energií a služieb a pri odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti do užívania. Cena tejto služby nezahŕňa príslušné správne poplatky.

 

Vypracovanie zmlúv:

● kúpna, darovacia, zámenná zmluva, vrátane návrhu na vklad – 200,- EUR

● zmluva o budúcej zmluve - 100,- EUR

● nájomná zmluva - 150,- EUR

● plnomocenstvo - 30,- EUR

● iné typy zmlúv a právnych dokumentov – dohodou

Uvedené ceny za vypracovanie zmlúv platia, ak je v rámci jedného právneho úkonu prevádzaných nie viac ako 5 kusov nehnuteľností a počet účastníkov zmluvy nie je viac ako 5. Pri väčšom počte prevádzaných nehnuteľností alebo účastníkov zmluvy sa cena za vypracovanie zmlúv stanovuje dohodou.

 

Ostatné služby

● Realitné poradenstvo: jedna hodina práce - 20,- EUR

● Práca na mandátnu zmluvu: jedna hodina práce - 20,- EUR

(zahŕňa napríklad vysporiadanie vlastníckych vzťahov, vydržanie vlastníckych práv k

pozemkom, vyhľadávanie konkrétnych nehnuteľností na objednávku, služby pre

investorov - prieskum trhu, analýzy, zastupovanie v rôznych konaniach a iné)

● Inžiniering – zastupovanie pri vybavovaní územného, kolaudačného rozhodnutia, stavebného povolenia, jedna hodina práce – 20,- EUR

Vyhľadávanie